Guide till Babyplan hjul för beräkning av förlossnings- och ägglossningstestdagar

Med vårt Babyplan kalkylatorhjul för beräkning av förlossningsdag och startdag för ägglossningstestning, kan du lätt se när du ska börja med att använda ägglossningstest, och när du har blivit gravid kan du se när du förväntas föda.

Ägglossningstestkalkylator

När ska du börja använda ägglossningstest?

Innan du börjar använda ägglossningstest behöver du veta vilken dag i cykeln som du ska starta med dem. Det gör du lätt med hjälp av vårt kalkylatorhjul för uträkning av startdag för ägglossningstest. Det enda du behöver veta är din cykellängd, och första dagen av din senaste menstruation.

Så här ställer du in hjulet när du ska räkna ut startdag för ägglossningstest

Se animering här nedanför – vänta ca. 10 sekunder innan animeringen börjar.

Guide till ägglossningstestkalkylatorhjul

  1. Ställ in antal dagar i den innersta cirkeln, så att din cykellängd visas i fönstret.
  2. Placera den ljusblå pilen – som är i förlängning av det röda strecket – på den första dagen av din senaste menstruation
  3. Den tillhörande mörkblå pilen visar nu datumet för när du ska börja använda ägglossningstest

I exemplet här ovanför visas att om cykellängden är 28 dagar, och den första dagen för senaste menstruationen var den 8:e maj, så ska man börja med ägglossningstest den 20:e maj.

Hjulet för ägglossningstestberäkning gäller cykellängder på mellan 21 och 36 dagar.

Graviditetskalkylator

Vi har också byggt in en graviditetskalkylator i hjulet, så att när du blir gravid lätt kan se vilket datum som förlossning kan förväntas.

Så här ställer du in hjulet för att beräkna förlossningsdag

Babyplan Graviditetskalkylator

  1. Ställ in den innersta cirkeln så att ”Beräkna” visas i fönstret
  2. Placera den röda pilen på den första dagen av din senaste menstruation
  3. Avläs ditt förväntade förlossningsdatum ut från den gröna pilen.