Graviditetstest - Få ett snabbt svar på din graviditet

Babyplan säljer flera typer av graviditetstest, bla. Så kallade tidiga graviditetstest, som kan känna av en graviditet upp till 5 dagar före den förväntade menstruationen. Babyplan är därför ett revolutionerande företag på den nordiska marknaden, då Babyplans tidiga graviditetstest kan testa för graviditet tidigare än ett vanligt graviditetstest.

Babyplan erbjuder utöver det tidiga graviditetstestet också vanliga graviditetstest. Du kan välja ett paket med flera graviditetstest, eller köpa dem som en del av ett test-set, där du också får Babyplan ägglossnings test och folsyra med i köpet till ett lägre pris.

Hitta svar på de vanligaste frågorna om graviditetstest

Vad är ett graviditetstest?

Ett graviditetstest kan vara utformat på flera olika sätt. Oftast är de utformade som en sticka eller en stav, men det har funnits många varianter på marknaden genom åren, allt från ett graviditetstest utformat som en kassett till en plastmugg med inbyggt graviditetstest.

Hur graviditetstestet ska användas avgörs mycket på hur testets är utformat, men det är alltid viktigt att du läser produktens bruksanvisning, så du vet säkert hur du använder graviditetstestet korrekt.

Hur fungerar ett graviditetstest?

Ett graviditetstest fungerar som så att när den kommer i kontakt med urin, sugs urinen in i testet och analyserar om urinen innehåller ett hormon som gravida producerar.
När en kvinna blir gravid kommer det befruktade ägget – vid denna tidpunkten kallat för blastocyst – fästa vid livmoderslemhinnan cirka 6–9 dagar efter befruktningen har skett.

En primitiv moderkaka kommer nu att bildas och det är denna som producerar graviditetshormonet.

Ett graviditetstest undersöker alltså om urinen innehåller graviditetshormonet och beroende på hur känsligt graviditetstestet är, visar den ett resultat om kvinnan är gravid eller inte.

När kan man ta ett graviditetstest?

Ett graviditetstest kan visa positivt när det befruktade ägget har fäst sig i livmoderväggen, och börjar att producera graviditetshormonet. Detta hormonet tar sig från livmodern ut i din blodbana och vidare genom dina njurar till urinen. Det är därför graviditeten kan konstateras genom ett urinprov.

Vissa tester är mycket känsliga för graviditetshormon, och kan därför visa positivt redan innan utebliven menstruation. Mängden av graviditetshormon i din urin stiger varje dag i den tidiga graviditeten. Därför är det större sannolikhet för att testa positivt ju längre du väntar. Graviditetshormon-mängden är högst i den koncentrerade första morgonurinen. Du kan därför tidigare få ett positivt test om du testar precis efter att du har gått upp på morgonen.

Det kan händer att du ta ett graviditetstest för tidigt. Då visar den negativt, även om du redan är tidig gravid. Det beror på att din graviditetshormon-nivå fortfarande är för låg för att testet ska kunna mäta den. Du kan därför med fördel testa med 2–3 dagars mellanrum till du antingen får menstruation eller ett positivt test.

Vad betyder det när testet visar ett svagt streck i testfältet?

Ett graviditetstest som visar ett svagt streck när du ska avläsa det, betyder oftast att graviditetstestet är positivt och att du är gravid. Följande måste dock vara uppfyllt; Det ska också vara ett streck i kontrollfältet och det svaga strecket ska innehålla färg.

Hur tidigt kan man ta ett gravtest?

Det kan vara svårt att låta bli att testa, när graviditetstestet är inhandlad, och bara ligger där i lådan, men försök att vänta med att ta det första graviditetstestet tills det har gått minst en vecka efter att du har haft ägglossning – och gärna ännu lite längre. Hos Babyplan kan du köpa graviditetstester som kan visa positivt så tidigt som 6 dagar efter ägglossning. Så gott som alla tester visar ett säkert svar samma dag som mensen skulle ha kommit.

Vilken testtyp ska jag välja?

Du kan välja mellan flera olika typer av gravtester, från den billigaste varianten som är som en liten pappersremsa (sticka), till de lite dyrare stavarna. Du kan också få de nyaste testerna som har en digital display där du avläser resultatet. Det är endast dina behov som avgör vilket test du ska använda.

Babyplan säljer 4 olika typer av graviditetstest. Babyplans Graviditetstest och Babyplans Tidiga Graviditetstest finns tillgängliga både som sticka och som stav.

Oavsett vilken testtyp du väljer, ger graviditetstest från Babyplan dig alltid ett snabbt och säkert svar på om du är gravid.

Hur använder jag ett graviditetstest från Babyplan?

Hur du ska använda graviditetstestet beror på om du väljer ett graviditetstest i from av en sticka eller en stav.

Ett graviditetstest i form av en sticka från Babyplan används genom att du samlar upp urin i en bägare. Efter det doppar du teststickan direkt ner i urinen. En teststicka från Babyplan är den testtyp som ger svar snabbast. Redan efter 60 sekunder kan du se ett resultat på graviditetstestets sticka.

Med ett graviditetstest i form av en stav från Babyplan är själva teststickan inkapslad i ett plasthandtag, vilket gör att du kan kissa direkt på själva graviditetstestet. Med denna typen av graviditetstest behöver du därför inte samla upp urin i en bägare först. Detta gör att graviditetstestet i form av en stav från Babyplan är både hygieniskt och enkelt att använda.