Babyplan hjerte

Positiv graviditetstest – Så ser den ut

Bilder av positiv graviditetstest

Hur ser ett positivt graviditetstest ut? Många kvinnor har aldrig sett ett positivt graviditetstest. I början av graviditeten, när koncentrationen av hCG-hormonet är låg, kan det finnas en mycket svag linje på graviditetstestet. Det kan ibland vara svårt att tro att du verkligen är gravid och det kan vara bra att se bilder från andra som har fått ett positivt graviditetstest.

Vi har därför skapat det här galleriet där du kan se hur det ser ut när en graviditetstest från Babyplan äntligen visar det fantastiska resultatet, att du är gravid.

Hur avläses resultatet på en klassisk graviditetstest?

Positiv graviditetstest – Så ser den ut
Positiv graviditetstest: Åtskilda färgade streck visas i testzon och kontrollzon. Färgintensiteten på teststrecken kan variera då olika faser av graviditeten kan ha olika koncentration av hCG-hormonet.

Finns det en svag streck på graviditetstestet?

Om du bara ser en svag teststreck har testet upptäckt hCG och det betyder att du är gravid. En svag eller tydlig streck betyder både att testet är positivt och att det bara är en skillnad i mängden hCG i urinen. Graviditetstestet måste dock ha både en test- och en kontrollmarkering (som visar att testet har fungerat korrekt) för att vara positivt. Det är viktigt att betona att testlinjen inte behöver vara lika tydlig som kontrolllinjen för att testet ska vara positivt.

Är du osäker på hur man använder ett Babyplan-graviditetstest?

Se instruktionsvideo här: Tidig graviditetstest sticka video, Graviditetstest stav video


Positiv graviditetstest
Positiv

Positiv test
Översta teststrecket är otydligt i ena änden. Rekommendationen är att testa på nytt några dagar senare. Nedersta testen visar positivt.

Babyplan graviditetstest - positiv?
Extremt svagt teststreck som kan tolkas som positivt. Rekommendationen är att testa på nytt några dagar senare.

Positiv graviditetstest stav
Positiv graviditetstest stav

Positiv graviditetstest stav
Positiv graviditetstest stav

Positiv graviditetstest
Extremt svagt teststreck som kan tolkas som positivt. Rekommendationen är att testa på nytt några dagar senare

Positiv graviditetstest
Positiv – extremt svag teststreck.

Positiv graviditetstest
Du kan invertera färgerna på bilden, vilket kan göra resultatet lättare att läsa.