Persondatapolitik

Genom att använda denna hemsida accepterar du att Babyplan.se behandlar dina personuppgifter enligt denna datapolitik.

Babyplan.se respekterar fullt ut alla önskemål om hemlighållande av personliga uppgifter som avges online, och vi är uppmärksamma på behovet av hänsiktsmässigt skydd och försvarlig behandling av all personlig information som vi mottar.  Behandling av personinformation sker i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Om du inte kan acceptera datapolitiken, ber vi att du inte använder dig av denna hemsida.

Vilka personupplysningar insamlas och behandlas av oss?

Som huvudregel kan du  använda hemsidan utan att berätta för oss vem du är, eller i övrigt behöva uppge personlig information om dig själv.

Babyplan.se behöver dock viss personlig information för att kunna handla med dig, och leverera nyheter och andra tjänster till dig.

Babyplan.se insamlar och behandlar information om dig, när du:

  • ger kontoinformation i förbindelse med att du upprättar eller företar ändringar i ditt användarkonto hos oss i vissa avseenden, t.ex. anmälan till nyhetsbrevet.
  • genomför betalning av köp;
  • skickar en fråga, klagan eller ger oss feedback; eller
  • i övrigt ger personinformation till oss via hemsidan eller på annat sätt.

Babyplan.se insamlar som generell utgångspunkt endast den personinformation som är nödvändig (t.ex. e-mailadress eller privat adress) för att kunna leverera det som du som kund har efterfrågat.

Registrering av viss personinformation är emellertid också nödvändig för att kunna analysera hur användare använder Babyplan.se hemsidor via Babyplan.se hemsidor via Google Analytics, jf. nedanför.

Babyplan.se insamlar inte personrelaterad information från tredje part om kunderna.

Babyplan.se  lagrar inte information om betalningsmedel, t.ex. kortnummer på betalningskort, bankkontonummer eller liknande.

Vem ger vi personinformation vidare till?

Personinformation avlämnat på www.babyplan.se vidareges endast till:

  • verksamhetens interna avdelningar;
  • utvalda och betrodda tredje parter, som kan använda din personinformation avseende leverans av varor eller service som du har beställt, och
  • affärspartners avseende registrering och underhåll av ditt användarkonto

Babyplan.se vidareger i övrigt endast personinformation till andra enligt gällande lagstiftning, om kunden i fråga utövar missbruk eller bedrägligt förfarande hos Babyplan.se.

För att kunna vidareutveckla och förbättra Babyplan.se hemsida för vi statistik över hur användarna använder sidan. Statistiken används uteslutande i summerad form, t.ex. för att kunna se vilka sidor och browsers som används mest av våra kunder.

Babyplan.se anävnder Google Analytics för insamling av besöksstatistik och vidareger i det sammanhanget IP-adresser till Google Analytics.

Google kan också vidaresända informationen till tredje part när lagstiftningen så kräver, eller til tredje part som utför ärenden åt dem. Privatlivsvillkoren för Google Analytics accepteras genom besök på Babyplan.se och framgår av  http://www.google.com/privacy.html

Bortsett från i ovanstående tillfällen, vidareger Babyplan.se inte data om den inskilda kundens användning av tjänsterna på Babyplan.se.

Var lagras din personinformation?

Personinformationen lagras på servrar i Danmark/Tyskland. Några personupplysningar administreras av en tredje part (databehandlare) som förvarar och behandlar personinformation på Babyplan.se’s vägnar i enlighet med denna datapolitik och den gällande lagstiftningen om skyddande av persondata.

Vi förvarar endast personinformationen så länge det är nödvändigt enligt ovan nämnt, eller i övrigt efter gällande lagstiftning.

Tillgång till informationen

Du kan alltid ändra i din kontoinformation och intresseområden, och här ange om du önskar att vi ska kontakta dig med erbjudanden på varor eller service, eller avbeställa nyhetsbrev.

Du kan få upplyst om vilken information vi har registrerat för dig. Om du önskar att motta en kopia på denna informationen, ska du skriva till oss på adressen  info @babyplan.se. Du har också rätt till att få felaktiga upplysningar tillrättade.

Kontakt, ändring och uppdatering av privatlivspolitiken

Babyplan.se forpliktigar sig till att löpande uppfylla lagstiftningens krav till skydd av privatlivets fred.

Om du har frågor eller kommentarer till vår datapolitik, eller till hur vi använder din personinformation, kan du kontakta oss på adressen info @babyplan.se.