Babyplan hjerte logo

Basal temperaturmetoden (BBT)

Så här använder du basala kroppstemperaturmetoden för att hitta din ägglossning

För att ge dig själv den största chansen för att bli gravid behöver du veta när du har ägglossning varje månad. Som tur är, betyder ändringar i din basala kroppstemperatur (BBT) och livmoderhalssekret, att du kan förutsäga när detta kommer att ske.

Kartläggning av din kroppstemperatur, och livmoderhalssekretet, kan ge dig en klar bild av din cykel. Du kan göra detta med hjälp av vårt blanka diagram.

Om du väljer att använda den här metoden, så börja med att se vårt exempel diagram. Det kommer att ge dig en fingervisning om hur ditt blanka diagram kan komma att se ut när det är utfyllt.

Kom ihåg att varje kvinnas cykel är olik, och att dina inte nödvändigtvis är lika exemplet, eller ens är lika från månad till månad.

När du är klar till att börja med kartläggningen av kroppstemperatur och livmoderhalssekret, ska du göra följande:

  • Printa en kopia av vårt blanka diagram, och köp en bra digital termometer med två decimaler.
  • Från den första dagen som du får din menstruation (första cykeldagen), ta temperaturen innan du stiger upp på morgonen och notera det i diagrammet med en prick. Bind samman prickarna varje dag för att se hur din basala temperatur svänger från dag till dag.
  • På samma tid som du kollar din temperatur ska du också kontrollera konsistensen på livmoderhalssekretet. Notera det med förkortningar i diagrammet, t.ex. Ä för äggviteliknande. Notera de dagar du har menstruation med ett M.
  • I slutet av din cykel går du tillbaka och kika efter den dagen som du hade ägglossning. Det är normalt den sista dagen då livmoderhalssekretet är äggviteliknande, eller dagen efter. Det är också normalt förknippat med ett temperaturfall efterföljt av en liten ökning, som varar i tre dagar. Rita en ring runt dagen för ägglossning.
  • Fortsätt att kartlägga din cykel under de nästa par månaderna, och påbörja ett nytt blankt diagram varje gång en ny menstruation börjar.
  • Du kan också använda ägglossningstest, och skriva in resultatet i diagrammet som en extra hjälp för att förutsäga när ägglossningen kommer ske. Få en guide till ägglossning här.
  • Håll utkik efter andra mönster i din cykel. Du märker om du har ägglossning på samma cykeldag, eller så märker du andra mönster som visas. T.ex. så har du sannolikt två eller tre dagar med äggviteliknande livmoderhalssekret innan du har ägglossning, medan en permanent temperaturstigning signalerar slutet av din fertila period. Givetvis är varje kvinnas kropp olik, så det är upp till dig att tolka tecknen.
  • Se till att ha sex varannan dag under din mest fertila period för att ha bästa chansen för att bli gravid.

Läs fördjupande frågor och svar om temperaturmetoden här nedanför.

Ladda ner och skriv ut

Blank basal kroppstemperatur diagram

Last ned og skriv ut tomt BBT-diagram

Kontrollera din BBT varje dag och fyll i tabellen.

Se BBT diagram exempel här
Se BBT diagram exempel här

 

Vad innebär basaltemperaturmetoden?

Som en hjälp till att bli gravid och för att ta reda på de mest fruktbara dagarna, dvs. ägglossningen, kan man använda flera olika metoder. Basaltemperaturmetoden, även kallad BBT (Basal Body Temperature) är en av dem. Metoden kan även användas preventivt – dock med betydligt mindre säkerhet jämfört med de flesta andra preventivmedel.

Basaltemperaturmetoden nämndes första gången 1953 av en engelsk professor Marshall, och baseras på termiska effekter av progesteron i hjärnans värmeledningscentrum.

Basaltemperaturmetoden kan vara bra att börja med, som en kartläggning av cyklerna, om man t.ex. försökt att bli gravid en längre tid utan att lyckas. Även kvinnor som av olika orsaker inte kan eller vill använda traditionella fertilitetsprodukter, som t.ex. ägglossningstest, kan välja att använda sig av basaltemperaturmetoden.

Genom att över tid hålla koll på ändringar i den basala kroppstemperaturen får kvinnan en god hjälp till att se när hon är som mest fertil, och därigenom när det är lämpligast att ha samlag.

Babyplan digital termometerVad går metoden ut på?

Basaltemperaturmetoden går ut på att man gör en daglig temperaturmätning för att komma fram till när ägglossningen har skett.

Kroppstemperaturen är normalt under 37ºC i menstruationscykelns första del, men stiger med ca. 0,2 – 0,4 ºC ungefär en till två dagar efter ägglossningen hos de flesta kvinnor (även om individuella variationer kan förekomma). Temperaturen stannar sedan på den förhöjda nivån under resten av cykeln, och den lägre temperaturen återfås först efter att menstruationen har börjat.

Vad krävs för att använda metoden?

För att metoden ska fungera krävs bl.a. en digital termometer med två decimaler av god kvalitet, där termometern som minimum har 0,1°C i noggrannhet.

Temperaturen bör mätas omgående efter uppvaknandet på morgonen innan uppstigning, och innan man ätit, eller druckit något (även innan man går på toaletten). Mätningen bör ske vid ungefär samma tidpunkt varje dag, och samma termometer bör användas varje gång.

Babyplan digital termometer kan då vara ett bra val, eftersom den har flera fördelar jämfört med många andra termometrar som finns i handeln, bl.a. har den en upplyst display, något som är väldigt praktiskt mörka morgnar (du slipper tända lampor och väcka din partner och/eller barn). Termometern har också en mjuk ände, som gör den mindre hård att ha i munnen vid oral testning.

Dessutom kan Babyplan digital termometer lagra upp till 30 temperaturmätningar i sitt minne.

För att basaltemperaturmetoden ska fungera, måste noggranna noteringar föras – kanske också under en längre tid. Det kan därför vara en god idé att ha ett schema där temperaturen noteras dag för dag, så att en tydlig bild av menstruationscykeln efter hand framträder. Du kan göra detta med hjälp av vårt blanka diagram.

» Köp Babyplan digital termometer här

Finns det nackdelar med basaltemperaturmetoden?

Man bör vara observant på att det inte alltid är helt lätt att använda basaltemperaturmetoden – det kan finnas flera andra orsaker till en något förhöjd kroppstemperatur; t ex en liten infektion, alkohol, varm eller kall dryck, stress, ångest, flygresor/jet-lag eller starkt kryddad mat.

För att få bästa möjliga information från dina mätningar, kan det vara bra att lista alla de faktorer som ev. kan påverka temperaturschemat. Gör egna koder/symboler för det som kan påverka dina resultat.

Det gäller också om att vara noggrann vid mätningarna, och ha uthållighet – det kan ta tid innan du lärt dig tolka dina temperaturkurvor.

Det förekommer naturligt hos de flesta kvinnor då och då, cykler utan ägglossning. I en sådan cykel ser man inte heller en temperaturökning.

Basaltemperaturmetoden ger, i bästa fall, information om när ägglossningen redan har skett. Ägget lever max. 24 timmar efter att det släppts från äggledaren, och om det inte befruktas under levetiden, kan ingen befruktning ske i den cykeln.

Hur tolkar man sina mätningar?

Bedömningen av temperaturdiagrammet kallas allmänt ”tre över sex regeln”. Den innebär att när du har registrerat 3 på varandra följande dagar med förhöjd temperatur jämfört med genomsnittet från de senaste 6 dagarna före ökningen, kan du utgå från att du har haft ägglossning.

Kan alla kvinnor använda metoden?

Kvinnor som har skift- eller nattarbete bör inte använda sig av metoden. Det beror på att kroppen når sin basala kroppstemperatur först efter 4 timmar av sammanhängande sömn. Vid mycket uppegående eller vakenhet en natt kommer det att förhöja den basala kroppstemperaturen.

Varför sker temperaturökningen?

Det som orsakar temperaturhöjningen är den aktivitet i gulkroppen som efter ägglossningen producerar progesteron. Progesteron har en direktpåverkan på hjärnans temperaturcentrum.

Kan man kombinera basaltemperaturmetoden med någon ytterligare metod för att optimera sina chanser för att bli gravid?

Många som använder sig av basaltemperaturmetoden lägger till någon ytterligare metod för att öka sina chanser, t.ex. genom att känna på sitt livmodersekret, som ändras kring ägglossningstiden.

Här ges en kort beskrivning av de fyra olika typer av livmoderhalssekret som man brukar räkna med:

Äggviteliknande livmoderhalssekret – Fertilt sekret, räkna med att ägglossningen sker inom kort. Sekretet ökar, blir halt och segt och liknar rå äggvita. När sekretet dras mellan fingrarna ”byggs broar” och kan sträckas ut flera centimeter innan det brister.

Vattnigt livmoderhalssekret – Fertilt sekret. Sekretet är klart och rinnigt och påminner om vatten och syns knappt. Denna typ av livmoderhalssekret gör att spermier snabbt kan simma genom livmoderhalsen

Krämigt livmoderhalssekret – Inte fertilt sekret. Kan förekomma innan, efter eller både innan och efter ägglossningen. Krämigt sekret anses begränsa spermiers rörlighet, kan vara pärlvitt till gulvitt till färgen, är tjockare i konsistens och känns som hudlotion mellan fingrarna.

Klistrigt livmoderhalssekret – Inte fertilt sekret. När menstruationen närmar sig får sekretet en klistrigare konsistens, som är den minst fruktbara typen av sekret. Det är tjockt, klumpigt och känns kladdigt eller klistrigt, något som gör det svårt för spermierna att ta sig igenom.

Att känna på sitt livmoderssekret är något som kanske inte alla kvinnor känner sig bekväma med att göra, och det kan också vara olika svårt att tolka sekretets status.

Hitta din ägglossning med ett ägglossningstest

Om man verkligen vill maximera sina chanser för graviditet, och samtidigt få koll på sina cykler, rekommenderas att, i tillägg till basaltemperaturmetoden (samt ev. känna på sitt livmoderssekret), också använda ägglossningstest, t.ex. Babyplan ägglossningstest sticka, eller Babyplan ägglossningstest stav.

Då blir den dagliga temperaturmätningen tillsammans med ägglossningstesterna ett mycket effektivt supplement för att följa din ägglossning i cykel efter cykel, och du får de bästa möjligheterna för att planera för samlag och därigenom också de bästa möjligheterna för att bli gravid. Genom att använda ägglossningstest får du nämligen också information ca 1-2 dagar innan om när din ägglossning förväntas ske. Sedan kan du få en bekräftelse på att ägglossningen har skett genom ditt temperaturmätningsdiagram.

» Köp Babyplan ägglossningstest här