Spermatest

Babyplans spermatest är ett användarvänligt hemmatest som gör det enkelt och bekvämt att testa kvaliteten på sperman hemma. Babyplans spermatest är ett screeningtest som efter endast ett par minuter kan avgöra om mannens säd kvalitet är normal eller nedsatt.

Hur fungerar ett spermatest?

Med ett spermatest från Babyplan bedömer man kvaliteten på säden utifrån om den ligger över WHO´s fastställda gräns med 15 millioner spermaceller celler per milliliter säd. Om mannens sädeskvalitet ligger över gränsen ger testet ett positivt resultat. Om Mannens sädeskvalitet ligger under den nivån visar testet ett negativt resultat.

Spermaproven från Babyplan har en säkerhet på mer än 97% vid ett positivt resultat, precis som att spermatestet är 97% säkert vid ett negativt resultat. Med ett spermatest från Babyplan är det därför möjligt att få en bra indikation för om kvaliteten på mannens sperma är normal, baserat på mängden sperma i säden.