Hitta din ägglossning med ägglossningstest

En ägglossningstest är ett superbra verktyg för att få en fingervisning till när ni har störst chans för att uppnå en graviditet. Den mäter nivån av LH-hormon, som toppar i förbindelse med ägglossning. Morgonurin ger ofta det mest precisa svaret på om din ägglossning är på gång, då koncentrationen är som högst då.

LH-stegringen kan mätas från ca 24-36 timmar före din ägglossning. Då spermier kan överleva flera dygn på väg har du några dagar och flera chanser för att bli gravid innan ägget går förlorat och stöts ut. Men projektet kan med fördel påbörjas så snart ägglossningstesten är positiv.

LH-stegringen varar typiskt 1-2 dagar. Vissa kvinnor kan ha en kortare LH-stegring; dvs. att den varar mindre än 24 timmar, och det kan då vara svårt att påvisa positiva resultat. Det viktiga med ägglossningstestning är dock inte hur länge den varar – utan att påvisa den!

När du väl sett det första positiva resultatet på din ägglossningstest, slutar du att testa i den cykeln; du har uppnått syftet med testet, och du är nu som mest fertil.

Positiv Babyplan ägglossningstest sticka - köp här
Positiv Babyplan ägglossningstest sticka

Vill du ha en mer noggrann specificering av din fertila period, kan du istället välja att använda en fertilitetsmonitor. Den mäter både östrogen och LH, och klarar av resultattolkningen åt dig. När du blir gravid kan den också användas för att bekräfta det.

Testa tidigt och ofta

Börja redan i god tid innan din förväntade ägglossningstidpunkt med att testa i 12-timmars intervaller. För en stor grupp kvinnor kan det krävas tester över fler dagar än de 5-7 som typiskt rekommenderas. Då har du mycket större chans för att fånga den rätta tidpunkten om din ägglossning skulle vara bland dem som faller utanför huvudregeln.

» Köp ägglossningstest här

Babyplan Ägglossningstest sticka

Babyplan Ägglossningstest sticka