Guide till ägglossningstest – När är ett ägglossningstest positivt?

Hur fungerar ett ägglossningstest?

En ägglossningstest är ett superbra verktyg för att få en fingervisning till när ni har störst chans för att uppnå en graviditet. Den mäter nivån av LH-hormon, som toppar i förbindelse med ägglossning. Morgonurin ger ofta det mest precisa svaret på om din ägglossning är på gång, då koncentrationen är som högst då.

LH-stegringen kan mätas från ca 24-48 timmar före din ägglossning. Då spermier kan överleva flera dygn på väg har du några dagar och flera chanser för att bli gravid innan ägget går förlorat och stöts ut. Men projektet kan med fördel påbörjas så snart ägglossningstesten är positiv.

LH-stegringen varar typiskt 1-2 dagar. Vissa kvinnor kan ha en kortare LH-stegring; dvs. att den varar mindre än 24 timmar, och det kan då vara svårt att påvisa positiva resultat. Det viktiga med ägglossningstestning är dock inte hur länge den varar – utan att påvisa den!

När du väl sett det första positiva resultatet på din ägglossningstest, slutar du att testa i den cykeln; du har uppnått syftet med testet, och du är nu som mest fertil.

Vill du ha en mer noggrann specificering av din fertila period, kan du istället välja att använda en fertilitetsmonitor. Den mäter både östrogen och LH, och klarar av resultattolkningen åt dig. När du blir gravid kan den också användas för att bekräfta det.

Babyplan Ägglossningstest sticka

Babyplan Ägglossningstest sticka

Vilken tid på dagen ska du använda ett ägglossningstest?

Det är en bra idé att använda ägglossningstestet vid samma tidpunkt varje dag under perioden du testar.

Vissa tillverkare rekommenderar att du väntar med att ta ägglossningstestet till efter klockan 10 på morgonen och/eller att du inte har kissat på 4 timmar innan du använder testet.

Detta för att minska risken för att få ett negativt ägglossningstest.

Testa tidigt och ofta

Börja redan i god tid innan din förväntade ägglossningstidpunkt med att testa i 12-timmars intervaller. För en stor grupp kvinnor kan det krävas tester över fler dagar än de 5-7 som typiskt rekommenderas. Då har du mycket större chans för att fånga den rätta tidpunkten om din ägglossning skulle vara bland dem som faller utanför huvudregeln.

Hur ser ett positivt ägglossningstest ut?

På de flesta ägglossningstest läses resultatet genom att kontroll- och testlinjerna jämförs med varandra. Kontrolllinjen används för att säkerställa att testet fungerar som det ska.

När testlinjen är minst lika stark eller starkare än kontrolllinjen kan du räkna med att ägglossningstestet är positivt och att du har hittat LH-ökningen.

Positiv ägglossningstest sticka
Positivt ägglossningstest – testlinjen är lika mörk som kontrolllinjen.

Hur ser en positiv, negativ och ogiltig ägglossningstest ut
Hur ser en positiv, negativ och ogiltig ägglossningstest ut?

Om du har samlag en eller flera gånger inom de närmaste 48 timmarna ökar du chanserna att bli gravid. Om testlinjen är svagare till färgen än kontrolllinjen eller inte syns alls, är ägglossningstestet negativt.

Du bör ta ett nytt ägglossningstest dagen efter.

Se även dessa bilder på positiva ägglossningstest.

När ska jag börja använda ägglossningstest?

Dagen du ska börja ta det första ägglossningstestet beror på längden på din cykel, d.v.s. antalet dagar från början av din mens till och med dagen innan nästa mens börjar.

CykellängdStart på dagen
=< 215
225
236
247
258
269
2710
2811
2912
3013
3114
3215
3316
3417
3518
3619
3720
3821
3922
4023
=> 41Se förklaring*

Om din cykel är 21 dagar eller kortare, börja testa på dag 5.

* Om din cykel är längre än 40 dagar, börja med att testa 17 dagar innan du förväntar dig din nästa mens.

Om längden på din menstruationscykel varierar med mer än 3 dagar, börja med den kortaste cykeln du har haft under de senaste sex månaderna.

Det kan hända att du behöver fler ägglossningstest än vad det finns i en förpackning. Om så är fallet kan du ofta köpa ett paket till och fortsätta testa tills du får ett positivt test.

När du har fått ett positivt ägglossningstest har du hittat LH-ökningen och du behöver inte ta fler ägglossningstest i denna cykel. Du kan spara de återstående testerna i paketet till en annan gång.

När ägglossningstestet är positivt är det viktigt att man har samlag inom de närmaste 24-48 timmarna om man vill bli gravid.

Hur tar man ett ägglossningstest?

Positiv ägglossningsteststicka

Det här är instruktioner för att utföra en Babyplan ägglossningsteststicka – läs alltid bruksanvisningen som följer med ditt test.

  1. Hitta datumet du bör börja testa i cykeldiagrammet.
  2. Gör ett urinprov i en ren och torr bägare.
  3. Doppa testet i urinen med pilen pekande mot urinen. Håll testet i urinen i 10 sekunder. Viktigt: Urinen får inte överskrida MAX-linjen på testet.
  4. Placera testet på en plan, torr yta, såsom kanten på koppen, och vänta på resultatet.
  5. Läs resultatet efter 5 minuter – och inte längre.

Se den här instruktionsvideon för Babyplans ägglossningstest.

Är ett positivt ägglossningstest alltid ett tecken på att jag har ägglossning?

Tyvärr inte. Ägglossningstest mäter om det finns en ökning av hormonet som stiger 24-48 timmar före ägglossningen. Ägglossningstestet reagerar därför inte på ägglossningen i sig utan på vad som händer inne i kroppen innan ägglossningen.

Det kan därför hända att du får ett positivt ägglossningstest eftersom testet har registrerat att LH är högt, men att du inte har ägglossning i efterhand.

Detta kan t.ex. Sked för kvinnor som har tillståndet PCO/PCOS.

Som utgångspunkt antas att kvinnan får ägglossning om hon får ett positivt ägglossningstest.

Kan ett ägglossningstest vara positivt om du är gravid?

Hormonerna LH (som stiger dagarna före ägglossningen) och graviditetshormonet är väldigt lika. Därför kan ett ägglossningstest gå och bli positivt eftersom det inte kan separera de två hormonerna från varandra.

» Köp ägglossningstest här