Guide till graviditetstest

Vilken graviditetstest ska du välja?

Valen är många när det kommer till att välja rätt graviditetstest. Några faktorer som kanske påverkar ditt val är pris, tillvägagångssätt, utformning, säkerhet, känslighet och inte minst tolkningssätt.

Ska det vara en sticka, stav, eller kanske en digital graviditetstest som visar med text i displayen om du är gravid?

Graviditetstest sticka

Babyplan graviditetstest sticka
Positiv Babyplan graviditetstest sticka

Bilden här ovanför visar en positiv Babyplan graviditetstest av typen sticka

Ett graviditetstest i form av en sticka används efter att du först samlat upp ett urinprov i en bägare. Efter det doppar du teststickan direkt ner i urinen – ned till, men inte över max-strecket i 3-10 sekunder. En teststicka från Babyplan är den typ av test som snabbast kan visa resultat – redan efter 45 sekunder. Resultatet ska avläsas inom 5 minuter.

Ett kontrollstreck ska alltid visas. Kontrollstrecket är det som visas närmast testens ”handtag”, där det står ”Babyplan hCG, Babyplan hCG…”

Om ditt resultat är positivt så bildas i tillägg till kontrollstrecket också ett teststreck ca 4 mm till vänster om kontrollstrecket (se bilden på Graviditetstest sticka). 

Det spelar ingen roll om strecken har olika styrka – de bör dock vara hela och av samma bredd.

Om ditt resultat är negativt så bildas endast ett kontrollstreck.

Babyplan graviditetstest sticka har en känslighet på 25mIU/ml hCG, och rekommenderas användas från den dagen du förväntar din menstruation. Babyplan graviditetstest sticka är mer än 99% säker när bruksanvisningen följs noga.

Det är här är ett av de billigaste graviditetstesterna på marknaden, som i de flesta fall lätt kan levereras direkt i din brevlåda (givetvis anonymt). Ett mycket prisvärt alternativt för dig som söker en kvalitetsprodukt till bra pris.

Graviditetstest stav

Babyplan graviditetstest stav positiv
Positiv Babyplan graviditetstest stav

Bilden här ovanför visar en positiv Babyplan graviditetstest av typen stav

För graviditetstest utformad som en stav har själva testet infogats i ett plasthölster, som gör det möjligt att kissa direkt på den sugande delen (efter att det rosa locket har tagits av). För den här typen av test behöver du inte först uppsamla ett urinprov, något som gör den mycket hygienisk och lättanvänd. Praktiskt om du inte har tillgång till en bägare när du ska testa.

Babyplan graviditetstest stav har en känslighet på 25mIU/ml hCG, och rekommenderas användas från den dagen du förväntar din menstruation. Babyplan graviditetstest stav är mer än 99% säker när bruksanvisningen följs noga.

Ett kontrollstreck ska alltid visas. Kontrollstrecket är det som visas vid markering ”C”.

Om ditt resultat är positivt så bildas i tillägg till kontrollstrecket också ett teststreck vid markering ”T” (se bilden på Graviditetstest stav). 

Det spelar ingen roll om strecken har olika styrka – de bör dock vara hela och av samma bredd.

Om ditt resultat är negativt så bildas endast ett kontrollstreck.

Är du ute efter ”lite mer att hålla i” och/eller vill kunna utföra din graviditetstest direkt i urinstrålen – ja då är detta kanske testet för dig!

Digital graviditetstest

Babyplan digital graviditetstest
Positiv Babyplan digital graviditetstest

Bilden här ovanför skiftar mellan att visa att testen arbetar (timglas-symbol) och sedan resultatet: Positivt. Med Babyplan digital graviditetstest behöver du inte själv tolka resultatet – det visas efter några få minuter helt klart och tydligt i den digitala displayen!

Tycker du det är svårt att tolka resultatet när du avläser en vanlig s.k. ”manuell” graviditetstest, och du gärna vill ha ett tydligt svar på om du är gravid? – Då rekommenderar vi en Babyplan digital graviditetstest som ger dig besked i ord. Resultatet visas i ord på en digital skärm som är lätt och tydligt att läsa. Testa upp till två dagar innan förväntad menstruation!

Tidig graviditetstest

Vill du testa för graviditet redan innan din menstruation har uteblivit? Med en Babyplan tidig graviditetstest sticka eller stav kan det hända att du redan 6 dagar efter befruktning får ett positivt resultat. Vi vill dock informera om att det inte uppnås samma säkerhet med tidiga graviditetstest. Så om du får ett negativt resultat, och mensen inte börjar bör du utföra en ny test efter 3-4 dagar.

Babyplan tidig graviditetstest sticka
Positiv Babyplan tidig graviditetstest sticka

Babyplan tidig graviditetstest stav
Positiv Babyplan tidig graviditetstest stav

» Köp graviditetstest här