När kan man ta en graviditetstest?

Ja, den frågan är det många som ställer sig – och det är kanske inte så konstigt, för de flesta kvinnor som väntar på ett positivt resultat på sin graviditetstest vill ju få veta så snart det bara är möjligt. Men det kan vara så att man gör sig själv en björntjänst om man testar för tidigt.

Anledningen till att det normalt rekommenderas att man väntar med att testa tills menstruationen har uteblivit, är för att det då, om kvinnan är gravid, normalt har bildats tillräckligt med graviditetshormon (hCG) för att en graviditetstest. ska kunna visa ett positivt resultat.

Det vill alltså säga, att om du testar för tidigt, så kan det vara att du får ett negativt resultat även om du kanske är gravid, och det kan ju vara väldigt frustrerande för den som längtar efter barn.

Lite hCG fakta…

hCG är ett graviditetshormon som normalt börjar att produceras efter att det befruktade ägget har fäst i livmoderväggen, och sedan ska det hinna produceras så mycket att det når upp till graviditetstestens känslighet (eller över). Man räknar med att detta vanligtvis tar ca 4-10 dagar från befruktningstillfället.

Hur tidigt kan man då testa?

Det är väldigt olika från kvinna till kvinna, och det kan också variera från graviditet till graviditet. Generellt kan man säga att chansen för att se ett positivt resultat på graviditetstesten är större ju tätare på den förväntade menstruationsdagen man testar, eller om den dagen redan har passerats. Det man också bör komma ihåg är att dina cykler kan variera i längd; det är helt normalt med någon dag hit eller dit, och även månaderna skiljer ju i antal dagar. Det kan medföra att du helt omedvetet kanske testar flera dagar för tidigt, och på så vis kanske får onödiga negativa resultat.

Testar man för tidigt så kan man alltså dels riskera att testa negativt eftersom det inte finns tillräckligt med hCG för att ge utslag och som då skapar osäkerhet, och dels så riskerar man att testa positivt bara för att få mens ett par dagar senare (och då blir man ju riktigt orolig). Det här sista med att ’få mens ett par dagar senare’ kan bero på att det är just i de helt tidiga stadierna av en graviditet som de flesta missfallen sker. Det sägs att helt upp mot 60% av alla befruktade ägg aldrig blir till fullgångna graviditeter, utan de avbryts av någon naturlig orsak.

Under graviditetens första tredjedel räknar man med att hCG-nivån fördubblas ungefär varannan till var tredje dag – så det är fullkomligt möjligt att testa negativt en dag, för att testa positivt dagen efter (då hCG har nått tillräckligt mängd).

Testar man en vecka efter förväntad menstruation får man ett resultat med mycket hög säkerhet, och i princip alla producenter av graviditetstest rekommenderar att tidigast testa vid tidpunkten för den förväntade menstruationen, för att få ett så korrekt resultat som möjligt.

Här kan du se ungefär hur mycket hCG som finns i urinen vid olika graviditetsveckor:

Veckor efter senast mens (hCG i mIU/ml)
35 – 50
44 – 426
519 – 7 340
61 080 – 56 500
7-87 650 – 229 000
9-1225 700 – 288 000
13-1613 300 – 254 000
17-244 060 – 165 400
25 – 403 640 – 117 000

 

Är ett positivt test alltid positivt?

I princip ja. Om du får ett tydligt positivt resultat (se bruksanvisningen) så är du gravid. Vissa faktorer kan dock påverka resultatet så att det positiva resultatet inte kommer sig av en framåtskridande graviditet. Graviditetstesten kan inte ”se” var hCG kommer ifrån, utan registrerar bara om det finns i tillräcklig mängd i urinen T.ex. så kan vissa mediciner/behandlingar och/eller vissa sällsynta sjukdomar medföra missvisande resultat – men vanligast ändå är kanske om kvinnan har haft en avbruten graviditet (t.ex. spontanabort) under de senaste nio veckorna. Är du osäker bör du kontakta barnmorska/läkare.

Kan en ägglossningstest användas som graviditetstest?

Det rekommenderas inte! Ägglossningstest har utvecklats för användning under en kort period i kvinnans cykel för att hitta de mest fruktbara dagarna genom att registrera en kraftig ökning av hormonet LH. Detta LH-hormon ligger normalt på en låg basnivå, men ökar mycket kraftigt ca. 24-36 timmar innan en förväntad ägglossning. Graviditetstest har utvecklats för att kunna påvisa graviditetshormonet hCG, som normalt börjar produceras efter att det befruktade ägget har fäst i livmoderväggen.  Ägglossningstest kan i huvudsak inte känna skillnad på hormonet LH och hormonet Beta hCG (som normalt bara finns vid graviditet). Men man ska inte se ett positivt resultat på ett ägglossningstest som ett definitivt tecken på att man är gravid. Man bör komma ihåg att testerna (ägglossnings- och graviditetstest) har utvecklats för att användas vid två helt olika tidpunkter i cykeln.

» Läs mer om ägglossningstest och graviditet

Jag testade positivt dagen för förväntad mens men fick min mens efter två dagar, är jag gravid?

Ännu en fråga som är jättevanlig. Det är svårt, det förstår ni säkert, att ge generella svar. Det är möjligt att ha mens även om man är gravid, men det är ovanligt. Det i särklass vanligaste sättet att upptäcka en graviditet är just utebliven mens.
En blödning i ett tidigt skede kan innebära ett tidigt missfall, men det kan också vara din kropp som inte hänger med och signalerar ”Stoppa mensen” vilket den normalt ska göra.

Kanske vill du avvakta några dagar och sedan utföra en ny graviditetstest innan du eventuellt tar kontakt med barnmorska eller läkare för rådgivning.

» Klicka här för att läsa mer om mens fast gravid

Jag fick missfall i tredje månaden, men testade positivt två veckor senare – hur kan det vara?

Efter ett missfall eller en abort kan det ta upp till 9 veckor innan kroppens normala hCG-nivå återställs. Om du testar positivt under den här perioden så är det inte möjligt att avgöra om det positiva resultatet beror på en ny graviditet, eller på restnivåer av hCG från den avbrutna graviditeten.
Igen, det är svårt att säga för det varierar från fall till fall. Om du är osäker på om du är gravid eller ej så kan du antingen ta ett nytt test nio veckor efter missfallet eller ta kontakt med barnmorska/läkare för råd.

Jag testade först negativt men när jag kollade igen efter 20 minuter så var det positivt – är jag gravid?

Testresultatet är bara giltigt under en kort tid efter att du utfört det – 5 till 10 minuter är vanligt – men kolla din bruksanvisning noga innan du gör testet. Om testet efter avläsningstiden plötsligt visar negativt istället för positivt, eller positivt istället för negativt så ska du bara helt se bort från det, och inte lita på det resultatet. Den kemiska reaktionen som sker i en använd test kan nämligen fortsätta även efter att resultatets giltighetstid har passerats. Om du glömde att avläsa ett testresultat inom giltighetstiden bör du testa på nytt, och följa anvisningarna noga.

Jag har testat negativt flera gånger och mensen är tre veckor sen – vad är detta?

Menstruation kan utebli av många orsaker oavsett hur regelbunden man varit tidigare. Stress, oro är två orsaker men även dålig kosthållning och låga hormonmängder i kroppen kan få mensen att hoppa över. Om man har ätit preventivmedel kan mensen behöva många månader på sig att bli regelbunden igen. Efter t.ex. en spontanabort kan en ev. blödning komma som en (försenad) menstruation, eller först flera veckor senare. Det kan till och med vara så att kvinnan kanske inte ens varit medveten om att hon varit gravid. Kolla upp hos barnmorska eller läkare om du är bekymrad.

» Klicka här för att läsa mer om skengraviditet – finns det?