Alkohol

Alkohol är ett rusningsmedel som påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Effekten är individuell och är också beroende på hur snabbt och hur mycket du intar, och vad du eventuellt äter tillsammans med det.

Om du planerar för en graviditet eller redan är gravid bör du vara mycket försiktig med alkohol då det:

  • stör leverns produktion av kolesterol och därmed också hormonproduktionen.
  •  kan försena puberteten och hämma utvecklingen av fortplantningsorganen.
  • kan störa kvinnans cykel och ägglossning.
  •  kan halvera chansen för graviditet i en given cykel.
  • passera genom moderkakan och kan skada fostret redan från starten av graviditeten. Det kan bl.a. innebära missbildningar, låg födelsevikt, nedsatt mognad och tillväxt av organ, reducerad hjärnmassa och förlust av hjärnceller hos barnet. Risken för abort, dödfödsel och prematur födsel är också markant förhöjda.

Köp Babyplan folsyra här

Köp Babyplan folsyra här

Alkoholens effekter på mannens fertilitet är inte så täckande, men bland de potentiella faror som oftast framhävs är:

  • Samma påverkan på lever och produktionen av kolesterol som hos kvinnor, och därmed också en störning av hormonproduktionen. Faller testosteronnivån kan testiklarnas storlek och deras funktion påverkas.
  • Reduktion av spermiernas mängd och kvalitet. Det kan finnas ett högre antal av onormala spermier, och spermier med nedsatt rörlighet.

Livsmedelsverket rekommenderar att du helt undviker alkohol om du är gravid, eller försöker bli det. De generella rekommendationerna ligger på max 7 enheter per vecka för kvinnor, och max 14 enheter för män. Om du i tillägg håller dig till under 5 enheter vid samma tillfälle, blir din risk för att utveckla sjukdomar på grund av alkohol låg. 1 enhet motsvarar 12 g alkohol. Det hittar du t.ex. i en vanlig 33 cl öl, ett glas vin på 12 cl, ett glas starkvin på 8 cl, eller ett glas sprit på 4 cl.

Hjälp till alkoholstopp

Om du har behov för hjälp till att komma ur en för hög alkoholkonsumtion, kan du söka hjälp hos din läkare, eller kommun. Här kan du få rådgivning och behandlingserbjudanden.

Du kan också få goda råd via Alkohollinjen här