Koffein

Koffein är ett organiskt ämne med en kemisk påverkan på människor. Det verkar bl.a. uppkvickande och vattendrivande, och det kan ha effekt på magen, pulsen, blodtrycket och bronkerna.

En vanlig kopp bryggkaffe på 125 ml innehåller ca 85 mg koffein. En motsvarande kopp pulverkagge eller en liten kopp espresso på 30 ml innehåller något mindre. Som en jämförelse innehåller en Coca-Cola på 33 cl exakt 32 mg.

För även om många förknippar koffein med kaffe, finns det även i både te och Coca-Cola samt andra typer läskedrycker, energidrycker och kakaobönor. När det gäller te, innehåller de gröna varianterna mindre tein (som det heter här) än de svarta. De vita teerna innehåller mindre än de gröna. Och rooibos teer innehåller typiskt inget. Mängden tein beror dessutom på hur länge det har stått och dragit. Ju längre dragningstid, ju mer tein i drycken.

Var försiktig med för mycket koffein

När det gäller fertilitet finns det en rad orsaker till att vara försiktig med ett alltför högt koffeinintag. Olika undersökningar indikerar nämligen att det i stora doser kan ha en negativ effekt. Dessa kan t.ex. vara:

  • En kvinna som intar stora mängder koffein har tre gånger större risk för att inte vara gravid efter ett års försök, jämfört med en kvinna som endast intar lite eller inget alls. Det råder dock oenighet om var den exakta gränsen går. Nivåerna varierar från 300 mg till 500 mg per dag. Vid förbrukning under 300 mg har det dock inte påvisats någon negativ effekt.
  • Koffein kan öka risken för endometrios.

Under graviditeten passerar koffein genom moderkakan till barnet. Det kan medföra en lägre födelsevikt. Ett högt koffeinintag (över 300 g dagligen) ökar dessutom risken för abort avsevärt.

Koffein ger ökad spermobilitet

Samma negativa inflytande har koffeinet inte på spermierna. Tvärtom kan det ha en uppkvickande effekt på dem. I en undersökning har man t.ex. sett att spermierna hade bättre rörlighet hos män som drack kaffe, än hos män som inte gjorde det.

OBS: Var uppmärksam på att kaffebönor kan innehålla rester av konstgödsel och pesticider. Det är inte sunt för spermierna.

 

Köp Babyplan Spermatest här

Köp Babyplan Spermatest här