Rökning

Nedsatt fertilitet när du röker

Rökning är något av det första som ni med stor effekt bör sluta med om ni vill uppnå graviditet. Livsmedelsverket menar att det kan vara orsaken till upp mot 1/6 av de svenska fertilitetsproblemen.

Studier har visat att kvinnor som röker har 10-40% mindre chans för att bli gravida i varje enskild cykel, än kvinnor som inte gör det. Chanserna för graviditet faller i takt med antalet cigaretter hon röker. Det finns flera orsaker till att rökning är riktigt dåligt om du gärna vill bli gravid:

  • Rökning stör östrogenproduktionen i äggstockarna och påverkar äggproduktionen.
  • Risken för genetiska fel i äggen ökar.
  • Äggledarna fungerar sämre. De blir oftare drabbade av sjukdom och har svårare att transportera äggen.
  • Slemhinnans förmåga att motta ett befruktat ägg minskar.
  • Övergångsåldern påskyndas med upp till ett par år i genomsnitt.
  • Fertilitetsbehandling blir svårare med rökning, då det krävs högre hormonmängder för att stimulera kvinnans äggstockar. Rökare producerar färre ägg, befruktade ägg har svårare att fästa sig, och abortrisken är förhöjd.
  • Risken för livmoderhalscancer ökar.

Köp Babyplan folsyra här

Köp Babyplan folsyra här

Rökning påverkar barnet

Rökning påverkar också barnet, både i fosterstadiet och senare. Under graviditeten fördubblar rökning risken för dödfödsel eller död efter födseln. Risken för prematur födsel och låg födelsevikt är likaså markant förhöjda. Rökning kan också påverka barnets fertilitet. Flickor har en förhöjd risk för nedsatt funktion av äggstockarna, och för att ha färre ägg om de påverkas av rökning i fosterstadiet. Pojkar har en förhöjd risk för missbildade könsorgan, mindre testiklar och lägre spermiekvalitet.

Män som röker har en förhöjd risk för en lägre spermieproduktion och nedsatt spermiekvalitet. Rökning ökar också risken för impotens.

Få hjälp med att sluta röka

Det finns mediciner till hjälp för att sluta röka, gratis rökstoppskurser inom kommun/landsting, samt elektronisk rådgivning och telefonrådgivning. Du kan hitta information om en lång rad olika erbjudanden hos Sluta Röka Linjen. Din läkare och kommun kan också hjälpa dig på vägen.