Chansen for graviditet faller markant med åldern

Ålder – spelar det någon roll?

Svaret blir; Ja! Chansen för graviditet faller markant med kvinnans ålder. När du är redo för barn och en graviditet får det gärna ske här och nu. Det gör det dock långt ifrån alltid för oss alla.

Kvinnans ålder är en väsentlig faktor för hur snabbt ett barn kan vara på väg.

  • En 25-åring har 25% chans för att bli gravid på naturlig väg per cykel
  • En 35-åring har 15% chans för att bli gravid på naturlig väg per cykel
  • En 40-åring har 7% chans för att bli gravid på naturlig väg per cykel. Och en 45-åring har 1% chans.

Babyplan Ägglossningstest sticka

Babyplan Ägglossningstest sticka

Så chansen faller markant med åldern – men omvänt så är detta också mycket individuellt, så vissa kvinnor på 40 kan mycket väl ha en fertilitet som är bättre än en 25-årings. Bara det att den fortfarande kommer vara lägre än den var när hon själv var yngre.

OBS! Den nedsatta graviditetschansen gäller också vid fertilitetsbehandling.

Man pratar om infertilitet först när det utan att lyckas har gått ett år med regelbundna försök till graviditet. Om så är fallet för er kan det vara en god idé att ta kontakt med läkare, och få en utredning satt igång. För vissa kan det vara småsaker som hindrar en graviditet. För andra kräver det kanske ett längre behandlingsförlopp för att komma i mål. Oavsett vad det handlar om för er, kan det vara en stor hjälp att känna till era exakta utmaningar, så att ni kan agera på dem.

Överväg ett fertilitetssamtal om ni har frågor och tveksamheter

Har ni anledning till osäkerhet kring er fertilitet och en kommande graviditet kan ni överväga ett fertilitetssamtal. Här kommer en fertilitetssjuksköterska hjälpa er med att berätta om era utmaningar och möjligheter och ge konkreta råd och vägledning till att komma fram mot målet.

» Du kan läsa mer om fertilitet här

Köp Babyplan Digital Graviditetstest här

Köp Babyplan Digital Graviditetstest här