Miljöpåverkningar

Varje dag hela livet utsätts vi för en massa miljöpåverkningar. De kommer bl.a. från pesticider och tillsättningsämnen i maten och från konserveringsämnen i den kosmetik vi använder. De kommer från bestrålning, värme och föroreningar i jord, hav och luft. En del av dessa påverkningar präglar också er fertilitet.

Bland de fertilitetsstörande och – skadliga miljöpåverkningar som ni bör vara uppmärksamma på är:

 • Hormonstörande ämnen

Som namnet antyder, misstänks de nämligen för att ställa till oreda med hormonerna, vilket bl.a. kan vara orsak till missbildningar och nedsatt spermiekvalitet.

 • Parabener

Produkter för personlig vård kan innehålla allt från parfym till mjukgörare och konserveringsämnen. Svanen-märkta produkter får dock t.ex. inte innehålla parabener.

Köp Babyplan folsyra här

Köp Babyplan folsyra här

 • Bromerade flamskyddsmedel

Elektronik, möbler, textilier, och bilar innehåller bromerade flamskyddsmedel för att isolera och säkra mot brand. Några av varianterna misstänks bl.a. för att vara hormonstörande, skadliga för fertiliteten och för foster. Reglerna har blivit åtstramade under senare år, men särskilt äldre elektronik från innan 2006 kan innehålla olyckliga varianter. Ämnena binder till damm, så ett gott och dammfritt inneklimat kan också hjälpa er till att minska er exponering. Det samma kan en grundlig tvätt av nya textilier innan bruk. När ni köper nya produkter, så välj varianter som inte innehåller eller är behandlade med bromerade flamskyddsmedel.

Oeko-Tex® märket har bl.a. begränsat användningen av dem.

 • Ftalater och bisfenol-A

Plasttyperna polyvinylklorid (PVC), polystyren, acrylonitril-butadien-styren, polyuretan och polykarbonat innehåller ämnen som kan vara hormonstörande. Ftalater och bisfenol-A friges t.ex. efter hand när produkterna används och slits. Släng den därför innan den blivit alltför sliten – och använd endast plastprodukter till det som de är avsedda för. Matvaror ska endast vara i emballage som är särskilt ämnat för det, och vid avsedd temperatur. Glas kan vara ett bra alternativ.

 • PFC’er

Perfluorerade kemikalier (PFC’er) kan påverka kvinnans fertilitet. Kvinnor med höga nivåer av vissa PFC’er tar längre tid på sig för att bli gravida och har högre risk för att vara infertila. PFC’erna kallas också för teflonkemikalier då de bl.a. finns i teflon. Undvik därför släpp-lätt ytor med teflon om du vill minimera din exponering för dem.

 • PAA

Primära aromatiska aminer (PAA) misstänks för att kunna skada arvsanlagen. De kan förekomma i köksredskap av en sorts nylon, varifrån de kan överföras till den mat som de är i kontakt med.

 • Pesticider

Pesticider från icke-ekologiska köksträdgårdar och lantbruk kan störa hormoner och fertilitet. De finns bl.a. i grönsaker, frukt och kornprodukter som odlas konventionellt.

 • Dioxin

Dioxin kan påverka arvsmassan i spermierna. Det finns bl.a. i röken från öppna spisar – dock i långt mindre mängd om ni använder ren, torr och obehandlat trä. Undvik också att elda med avfall – kartong, plast, trycksaker och trä som har behandlats med lim, målarfärg och impregnering.

 • Tungmetaller

Bly, kvicksilver och kadmium kan skada spermieproduktionen och öka risken för abort, dödfödsel och missbildningar. De är förbjudna men finns t.ex. i jorden vissa ställen i städer. Kadmium används i batterier, elektronik och i cigaretter. En cigarett innehåller 1-2 gram, varav ca 10% upptas i kroppen.

 • Luftförorening

En tjeckisk studie har visat, att luftförorening kan öka förekomsten av dna-fragmentering i spermierna. Den kan vara svår att helt undvika, men minimera er exponering genom att bl.a. välja mindre trafikerade vägar för transport när det är möjligt.

Tips för att minimera er exponering för hormonstörande ämnen

 • Ät ekologiskt.
 • Undvik fisk från Östersjön och andra ställen med potentiell förorening.
 • Välj miljömärkta produkter, t.ex. Svanen eller EU-blomman. Även målarfärg och lack.
 • Undvik produkter med bromerade flamskyddsmedel.
 • Undvik produkter av plast som har mjukgjorts med ftalater (t.ex. mjuk PVC).
 • Undvik att använda plastförvaring av polykarbonat, särskilt när det gäller födoämnen. Använd glasförvaring som alternativ.
 • Elda med ren och torr trä i öppen spis/kakelugn.