Din livsstil är viktig för din fertilitet – KRAM rekommendationer

Fertilitet och livsstil hänger samman

Det är efter hand många undersökningar som pekar på ett tydligt samband mellan fertilitet och livsstil. De visar att livsstilsfaktorer som alkohol, rökning och övervikt i varierande grad nedsätter din fertilitet.

Lyckligtvis kan du göra något åt det. En sund livsstil breder ut sig och förebygger nedsatt fertilitet. En sundare livsstil kan därför många gånger vara nyckeln till att uppnå den önskade graviditeten. 

Du kan förebygga genom att följa KRAM-faktorerna.

Vad är KRAM?

KRAM är en förkortning för Kost, Rökning, Alkohol och Motion.

KRAM rekommendationer

  1. Kost – En sund, varierad och näringsrik kost är en av grundstenarna i en sund livsstil.  
  2. Rökning – Sluta röka. Rökning är den livsstilsfaktor som har störst negativt inflytande på din hälsa. Rökning nedsätter spermakvaliteten hos män. 
  3. Alkohol – Drick mindre en 10 enheter per vecka. Män med en stor daglig förbrukning har ökad risk för nedsatt spermakvalitet. 
  4. Motion – Socialstyrelsen rekommenderar: Vuxna ska vara aktiva minst 30 minuter per dag utöver de vanliga dagliga aktiviteterna.  

Källor:

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/fysisk-aktivitet#

https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/alkohol

https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/rygning

https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/fysisk_aktivitet

https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Fertilitetsklinikken/baggrundsinformation/Sider/Fertilitet-og-livsstil.aspx