Hitta din ägglossning med temperaturmetoden

Temperaturmetoden är en av de metoder som finns för att hitta ägglossningen. Utöver en stegring i LH-hormonet kommer din temperatur också att stiga 0,2-0,4 grader kring ägglossningstidpunkten. En metod för att se när du har ägglossning är således att mäta din morgontemperatur. I motsättning till LH-hormonet stiger dock temperaturen först när du har haft ägglossningen, så det är kortare tid för ägget att bli befruktat med den här metoden.

Köp Babyplan Digital Thermometer med flexibel spets här

Köp Babyplan Digital Thermometer med flexibel spets här

Temperaturen faller igen efter ägglossningen. Blir du gravid kommer den fortfarande att vara lätt förhöjd. Var dock uppmärksam på, att alkohol och sjukdom också kan höja din temperatur, så metoden är inte helt entydig. Välj en termometer med två decimaler för att kunna registrera relativt små skillnader.

Det kan vara en god idé att föra noteringar för de uppmätta temperaturerna, så att du efter en tid kan se och tolka dina kurvor.

» Få en guide till temperaturmetoden och ladda ner ett schema för att spåra dina mätningar.

Se din ägglossning med en termometer

När du använder en termometer tillsammans med ägglossningstesten för att testa för ägglossning, blir dina resultat med precisa, och dina chanser för graviditet blir större. Babyplans digitala termometer är lätt att använda och har 2 decimaler för extra noggrannhet.

» Läs mer om att hitta din ägglossning med ett ägglossningstest