Brevet till mannen

Kära man,

Av tradition fokuseras det mycket på kvinnan när det gäller att uppnå graviditet. De senaste rönen inom forskning visar dock att mannen också har en avgörande roll för att det ska lyckas. Därför skriver vi detta brev till dig.

Hos två utav tre par som har problem med att bli gravida, är det problem hos mannen som medverkar till att det inte lyckades. Olika faktorer hos kvinnan omfattar också ca 2 av 3 graviditeter, så hos ca 1 av 3 par är det problem hos både mannen och kvinnan.

Om ett par uppnår graviditet men att det slutar med en spontanabort, tänker vi ovillkorligen på att orsaken ska kunna hittas hos kvinnan. Nya siffror från forskningen visar att huvudorsaken till spontanabort hos fyra av 10 par istället kan hittas hos mannen!

Under de senaste 10 åren har det blivit allt tydligare att livsstilen har betydelse för både mannens och kvinnans fertilitet. För kvinnans vidkommande tänker vi särskilt på graviditetsperioden. Hos mannen ska vi däremot tänka på de senaste 3 månaderna innan det är tänkt att kvinnan ska vara gravid. Orsaken till det är, att det tar 3 månader att producera en ny spermie.

Sund spermie = Bidrar till ett sunt barn

En sund spermie har betydelse för att det också uppnås ett sunt barn. Senaste forskningen visar att mannens hälsa har stor betydelse för barnets hälsa. Vissa sjukdomar hos barnet orsakas små ändringar i DNA’et (punktmutationer) som i mer än 90% av de förekommande fallen uppstår hos pappan. Det ses bl.a. genom nya fall av bl.a. autism, schizofreni, depression, ADHD, barncancer, samt vissa typer av missbildningar.

Så därför är det viktigt att du är i ”toppform” när befruktningen ska ske. Du förbereder dig genom att börja med KRAM-faktorerna – dvs. nyttig KOST, sluta RÖKA, lite mindre ALKOHOL (max 7 enheter/vecka men bäst att göra ett uppehåll med alkohol) och slutligen MOTION (minst 30 minuter/dag).

Vad gäller KOST ska du tänka på att äta varierat. Du bör undvika för många kolhydrater (socker), särskilt i form av sockersöta drycker som t.ex. läsk och Red Bull m fl. Du bör äta mer frukt och grönt och sallat (minst 600 g/dag). Samtidigt bör du maximalt äta 500 g kött/vecka. Köttet bör varieras så att minst hälften är från fisk eller fågel. Slutligen kan du också överväga ett kosttillskott. Se mer på babyplan.se/man.

Finns det tillräckligt med spermier?

Unga svenska mäns spermiekvalitet är dessvärre inte vad den har varit. Hos många män finns det helt enkelt inte tillräckligt med rörliga spermier som når upp till äggledaren och kan befrukta ägget. Detta är ett avgörande problem hos ca var femte man.

För att få fokus på detta problem redan från starten – och undvika nedslående negativa graviditetstester – rekommenderar Babyplan att du utför en spermatest från SwimCount till att börja med. Testen kan du själv utför där hemma. Efter 30 minuter ved du om ditt spermaprov innehåller tillräckligt många simmare. Testen kostar 499: – och medför att ni inte kastar bort tiden.

Om SwimCount testen visar att ditt prov är normalt, så kan ni bara ”ge järnet” med att uppnå den önskade graviditeten. Om ditt prov visar nedsatt spermakvalitet rekommenderar Babyplan att du tar kontakt med läkare.

Inte gravid inom 3 till 6 månader?

Också hos par utan fertilitetsproblem är chansen för att uppnå graviditet långt från 100%, även om de har samlag vid tiden för ägglossning. Faktiskt ligger graviditetschansen per cykel på ca 20%. Det innebär att bara vart annat par har uppnått graviditet inom de första tre månaderna. Efter 6 månader kommer tre av fyra att ha uppnått graviditet. Hos den sista fjärdedelen av paren är det naturligt att de börjar bli bekymrade – är något fel?

Det är först när det har gått ett år som ni kan söka offentlig fertilitetsbehandling. Vid den här tidpunkten har ca vart femte par fortfarande inte uppnått graviditet. Babyplan rekommenderar att ni undersöker problemet närmare redan när det har gått 6 månader utan att ha blivit gravida. Nästa punkt i planen är därför en SDI-test.

Är spermiernas DNA robusta? Utför en SDI-test.

En vanlig undersökning av sperman analyserar inte DNA’et i spermien. Det är av avgörande betydning att spermiens DNA är robust. Annars kan DNA’et gå sönder innan spermien har befruktat ägget – resultatet blir då att det inte uppstår någon graviditet, eller att ni upplever en spontanabort.

DNA’et i dina spermier kan du undersöka med en SDI-test. Du kan utföra spermietesten hemma, där den fryses ned i en behållare som sedan sänds till laboratoriet SPZ Lab. Efter att ha skickat testen kommer du att ha ett svar på din SDI-test inom en vecka.

Resultatet av SDI-testen är ett DFI-värde som visar hur ömtåligt DNA’et är. (DFI står för DNA Fragility Index). Om ditt DFI är under 15 så är spermiernas DNA robust och din fertilitet är normal. Om DFI är mellan 15 och 25 så föreligger förhöjd ömtålighet – och din fertilitet nedsatt. Om ditt FDI är över 25 visar det på hög ömtålighet hos spermierna och fertiliteten är starkt nedsatt. En SDI-test kostar 4.379:-

Hos ca hälften av de par som söker fertilitetsbehandling är DFI-värdet i mannens spermier över 15. Det är därför tal om ett mycket vanligt förekommande problem. Det kan vara oroande, men man kan faktiskt göra mycket för att uppnå bättre fertilitet när orsaken är ömtåligt DNA.

Den goda nyheten är, att ca 3 av 4 män kan förbättra sin fertilitet. Det tar bara 3 månader, och Babyplan ger dig den hjälp du behöver för att lyckas. Nästa punkt i planen är frågeformuläret.

Vad är orsakerna till ömtåligt DNA?

Babyplan arbetar tillsammans med SPZ Lab A/S, som har forskat i spermiernas DNA under de senaste 20 åren. Då det finns många olika orsaker till att DNA’et påverkas, är det nödvändigt att du utfyller ett frågeformulär om ditt DFI-värde är över 15.

Du får svar på frågeformuläret inom 3 vardagar, och du är välkommen att kontakta Babyplan för supplerande råd och information, men annars ska du bara följa planen.

Uppföljande SDI-test

Om ni inte har uppnått graviditet 3-6 månader efter att du började på ändringarna kan det vara en god idé att upprepa SDI-testen. Den nya testen kan klargöra om DFI-värdet är reducerat, men om spermiernas DNA fortfarande är ömtåligt (DFI över 15), så kan det vara andra orsaker än livsstil eller faktorer som vi kan göra något åt. I det här tillfället kan resultatet av den uppföljande testen användas för att välja den mest optimala fertilitetsbehandlingen. Det innebär att ni kan gå direkt till den typ av behandling som ger er största chans för graviditet. Ni sparar därför tid och utnyttjar ert offentliga behandlingserbjudande på mest optimala sätt. Förhoppningsvis blir detta dock inte alls nödvändigt. En uppföljande SDI-test kostar 3.865:-

Lycka till med projekt baby,

Med vänlig hälsning

Michael Stenmann

Grundare av Babyplan.com och far till fyra

 

Se källor här:

* Resultatet av SDI-testen är ett DFI-värde som berättar hur bräckligt DNA’et är. (DFI står för DNA Fragility Index). Om ditt DFI är under 15, så är spermiernas DNA robust och din fertilitet normal. Om DFI är mellan 15 och 25 så är bräckligheten förhöjd – och din fertilitet nedsatt. Om din DFI är över 25 så är bräckligheten hög, och fertiliteten starkt nedsatt.
LÄNK till SPZ Lab. (Poster från 2013)